Plan over haven
Lidt historie
Fossil eller forstening
Forstbotanisk Haves
Venner
Planterne
Dyrene
Forsiden

Tempeltræ
  Ginkgo biloba

Tempeltræet er så gammelt at det benævnes "et levende fossil", ligesom Den blå fisk og, i øvrigt, Vandgranerne!! Det har eksisteret i mindst 240 millioner år.

Forstbotanisk Haves store eksemplar, der blev sået i 1889, har sin oprindelse i nogle frø fra et 4-500 årigt træ i Tokyo Universitets botaniske have.

Slægten kendes fra 100-125 millioner år gamle forsteninger på Bornholm, og det kendes fra fossiler fra Jura-tiden der er næsten identiske med den nulevende art.
Planten indeholder en række stoffer, der har virkning på mennesker, hvilket har været kendt og anvendt i østen i årtusinder. 

Man har været uenige om, hvorvidt det var et nåletræ eller et løvtræ, men man er enedes om, at det er hverken eller, og at dets nærmeste slægtninge er frøbregner og koglepalmer, derfor har det fået sin helt egen plads, og må siges at være "Palle alene i verden".
Det tilhører Ginkgophyta (Tempeltræ-rækken), Ginkgoopsida (Tempeltræ-klassen), Ginkgoales (Tempeltræ-ordenen), Ginkgoaceae (Tempeltræ-familien), Ginkgo (Tempeltræ-slægten) og arten Ginkgo biloba (Tempeltræ).

Ginkgo biloba - Tempeltræ
Mere alene kan man næsten ikke være.

Tempeltræet blev/bliver dyrket ved de japanske templer, og en anekdote fortæller, at man plantede dem udenfor templerne, for at de besøgende, hvis de tyggede på bladene, skulle kunne holde sig længere under de, nogen gange, lange seremonier.  Moderne undersøgelser giver intet belæg for påstanden, tværtimod har undersøgelser af bl.a. Ginkgo bilobas påståede effekt på tinitus vist, at en bivirkning ved indtagelse er inkontinens!! Det har nok snarere været japanernes sans for det særprægede, der har fået dem til at plante Ginkgo biloba.

ginkgo