Plan over haven
Lidt historie
Forstbotanisk Haves
Venner
Planterne
Dyrene
Forsiden

Forsteninger, fossiler, og "levende fossiler"

Hvad er forskellen mellem en forstening og et fossil?

Der opstår ofte lidt begrebsforvirrng i forbindelse med disse betegnelser. Det er lidt ligesom: "alle løver er katte, men ikke alle katte er løver".

Et fossil er ethvert tegn på liv, der er bevaret i klipper, sedimenter og lignende. Det vil sige, at fossiler ikke bare er rester af organismer, men også de aftryk de måtte have efterladt. 

En forstening er et "aftryk" af en organisme, hvor de oprindelige dele af planten/dyret er blevet erstattet af noget andet. En af processerne er mineralsk udskiftning. Det er en helt almindelig proces, hvor et mineral erstattes af et andet, hvor mineralet erstattes, men hvor formen bibeholdes!

Et "levende fossil" er en art, der kendes fra fossiler, og ikke eller næsten ikke har ændret sig fra det man kender fra fossilerne til det man kender i dag. Nok det mest kendte "levende fossil" er det man i daglig tale kalder Den Blå Fisk, en Coelacanther, der kendes fra flere hundrede millioner år gamle fossiler. Indtil 1938 anså man Coelacantherne for uddøde, men så fandt man en lyslevende ud for det sydlige Afrika. Senere har man fundet en, måske to andre arter fra denne slægt.

Der findes tre "levende fossile" planter, de to, Ginkgo biloba, Tempeltræet og Metasequoia glyptostroboides, den Kinesiske Vandgran, findes i Forstbotanisk Have i Charlottenlund. Den tredje er Wollemi Pine, Wollemia nobilis, der blev fundet i en afsides dal i Australien i 1994.