Plan over haven
Planterne
Skiltene
  Forsiden
 
 

Lidt om Forstbotanisk Haves historie

Stedets historie går meget langt tilbage.
I 1622 blev det der nu kendes som Charlottenlund Skov, inddraget af Christian IV (stakkels bønder, der måtte afstå deres jord) og udlagt som dyrehave.
I 1663 overdrog Frederik III området til kammertjener Ja
cob Petersen !?!, der samtidig fik ret til at drive beværtning og udskænkning, (og bordel) på området.
Ca. 1672 overtog Ulrik Frederik Gyldenløve, et af kongens uægte børn, området, og det blev siden kaldt Gyldenlund.
1682 blev Gyldenlund lagt tilbage under kronen.
Christian VI forærede i 1730 Gyldenlund til sin søster prinsesse Charlotte Amalie, der byggede det første Charlottenlund Slot. Stedets navn gav med tiden navn til området, Charlottenlund.
Charlottenlund Slot har været residens for kongefamilien, og som kuriosum kan nævnes at Christian X blev født på slottet.

I 1799 blev der oprettet et lille arboret i Charlottenlund til støtte for undervisningen i forstbotanik ved Københavns Universitet. Og i 1832 blev det besluttet at flytte skovbrugsundervisningen, der hidtil var foregået i Kiel til København. Forstbotanisk Have i Charlottenlund blev så oprettet i 1838-39 som studiesamling for denne undervisning; men den er faktisk en hel del ældre, idet kongen allerede i 1700-tallet havde anlagt en lignende, men meget mindre, samling af planter i den nordvestlige del af det vi i dag kalder Charlottenlund Skov. Nogle få af disse planter findes endnu, og er næsten 300 år gamle.
 
Da Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1858 opstod som en sammensmeltning af botaniker-uddannelsen, dyrlægeuddannelsen, som siden 1773 havde fundet sted på Veterinærskolen på Christianshavn, landøkonomiuddannelsen, skovbrugsundervisningen m.fl., gled Forstbotanisk Have naturligt ind under KVL. 
1. januar 2007 fusionerer Landbohøjskolen med Københavns Universitet, og skifter navn til Det Biovidenskabelige Fakultet, og ringen var sluttet.

Du kan læse meget mere i Dansk Dendrologisk Forenings årsskrift 1982, hvor der, i anledning af beslutningen om at anlægge Forstbotanisk Have havde 150 års jubilæum, blev leveret en gennemgang af havens historie! KAN VARMT ANBEFALES!

Der findes endvidere en plantefortegnelse med kort fra 1955, der i vid udstrækning danner grundlag for ovenstående Del1, Del2, Del3 med kort. Kun kort. (Kan downloades som PDF og PNG filer).

Arboretet i Hørsholm blev etableret i 1936 som en udvidelse af Forstbotanisk Have i Charlottenlund! med det formål at understøtte undervisningen i skovbrugs- og havebrugsbotanik. Oprettelsen af arboretet i Hørsholm medførte desværre at KVL/universitetet efterhånden mistede interessen for Forstbotanisk Have i Charlottenlund, der blev intet gjort for at vedligeholde den, den fik lov til at forfalde, og blev i 2008 overdraget til Naturstyrelsen, der administrerer den i dag.
    
Man kan måske godt forstå at daværende skovridder Klaus Waage ikke var videre begejstret for gaven!

Haven var stærkt misligholdt, og der fulgte ingen penge med til en genopretning. Noget tyder på at man besluttede sig for at lade Forstbotanisk Have glide "tilbage til naturen". Forfaldet tog til, stierne nærmest forsvandt, de forskellige træbygninger var ved at falde sammen, og det blev næsten farligt at bevæge sig rundt i haven.

Men man gjorde regning uden vært, brugerne af haven, for dem var der faktisk mange flere af, end man regnede med, henvendte sig til offentligheden bl.a. via læserbreve, og der blev oprettet en facebook gruppe ved navn Forstbotanisk Haves Venner, der puffede kærligt, men vedholdende, til Naturstyrelsen.
 
Efter Klaus Waage fratrådte i 2011, har Naturstyrelsen tilsyneladende ændret syn på stedet, og der bliver nu gjort et stort og flot arbejde for at retablere Forstbotanisk Have som et sted, hvor man kan nyde et spændende stykke "natur", hvad enten man er interesseret i de mange træer og buske, eller man bare vil sidde på en af de nyligt opstillede bænke og nyde freden, fuglene og måske en medbragt madkurv. De gamle skure er revet ned, stierne er forsynet med et underlag, der endda kan bruge med kørestol og rollator. Der er ryddet op mange steder, og der er etableret et meget frugtbart samarbejde mellem Naturstyrelsen og Forstbotanisk Haves venner.

Forstbotanisk Have ligger lige der, brug den, nyd den og pas på den!
(Vær sød at huske at tage dit affald med dig, også hundeposer).