Gruppen på facebook
Foreningen
  Plan over haven
  Kontakt redaktionen
  Forsiden

Forstbotanisk Haves Venner

Forstbotanisk Haves Venner består af en gruppe glade mennesker, der holder af Forstbotanisk Have, og som med personlig indsats forsøger at holde den gamle samling af planter og stedet i så god form som muligt.

Forstbotanisk Haves Venner bistår, i samarbejde med Naturstyrelsen, med at udvikle stedet; det betyder f.eks. på sigt, etablering af et lille anlæg, som skolebørn kan bruge til udeundervisning.

Vi har undergrupper, der interesserer sig for nogle så forskellige ting som biavl, rhododendron, brygning af kryddersnaps, træarter, lokalhistorie med meget mere.

Forstbotanisk Have har mange planter, mange mål og ikke tilstrækkeligt med hænder. Hvis du vil give en hånd med, så kig ind på facebook  Her kan du læse mere om, og eventuelt tilslutte dig gruppen Forstbotanisk Haves Venner, og blive en del af havens vennekorps.