Plan over haven
Forstbotanisk Haves
Venner
Planterne
Forsiden
 

Skiltene i Forstbotanisk Have moderniseres

Skiltene i Forstbotanisk Have er i en meget dårlig forfatning, nogle mangler helt, andre ligger og flyder i skovbunden, så det er svært at finde ud af hvor de hører til. Generelt kan det siges at, der er to typer "skilte".
Dels 12 nye nummererede pæle, der er sat op ved særligt bemærkelsesværdige træer, disse 12 er omtalt i folderen og indsat på planen over haven, dels skilte hængt op på de enkelte træer og buske; de sidste har det i lange tider været svært, for ikke at sige håbløst, at finde en orden på!

Men der er lys for enden tunnelen. Der er nu økonomi til at få fremstillet nye og mere tidsvarende skilte til havens vækster. De nye skilte vil indeholde QR koder, der giver adgang til "bonus" information, de første er ved at blive fremstillet. Det er ambitionen, at der vil blive lagt netinformationer på flere sprog, så vores internationale gæster kan få relevant information. 

Skilteeksempel

Her er et eksempel på en af de mange typer, her håndlavede, skilte (en af de mere fyldesgørende og tydelige). Det ses at der er angivet såvel et latinsk- som et dansk navn, derudover er der et planteår (1956), planteåret er lidt svævende, idet det både kan angive det år planten er leveret til Forstbotanisk Have og/eller det år, planten er sået eller sat som stikling. Oprindelseslandet, der her er lidt tvivlsomt, Japan eller Kina. Leverandøren er her Aksel Olsens Planteskole i Kolding, det der senere blev til Den Geografiske Have, som man absolut må besøge, hvis man kommer på de kanter. Derudover er der nogle "kryptiske" numre, der refererer til gamle plantefortegnelser og kort (se plantefortegnelser under Historie). For at gøre forvirringen komplet, er der anvendt forskellige "systemer" i tidens løb, alle fint definerede, men stadig forvirrende.