Plan over haven
Lidt historie
Fossil eller forstening
Forstbotanisk Haves
Venner
Planterne
Dyrene
Forsiden

Bestyrelsen i foreningen Forstbotanisk Haves venner

Efter generalforsamlingen 21. marts 2018, og efter at have selvsuppleret sig,
konstituerede bestyrelsen sig som følger:
 

Bjørn Heidemann, formand

Henning Damkiær, næstformand

Carl Johan Klubien Lund, kasserer

Tove Aller, bestyrelsesmedlem

Bo Eggert Dahl, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleanter: Rikke Spork og Tanne Hagerup

Revisor:                          Steffen Syrach-Larsen
og Revisorsuppleant:     Lasse Rud Madsen

 

Link til Formandens beretning for 2017.      Link til Referat fra generalforsamlingen 2018.