Plan over haven
Lidt historie
Fossil eller forstening
Forstbotanisk Haves
Venner
Planterne
Dyrene
Forsiden

Bestyrelsen i foreningen Forstbotanisk Haves venner

På generalforsamlingen 19. marts 2019 blev følgende vagt/genvalgt til bestyrelsen:

Henning Damkiær, Bjørn Heidemann og Niels Nørgaard. Efter at have selvsuppleret sig, konstituerede bestyrelsen sig 26. marts 2019 som følger:

 

Bjørn Heidemann, formand

Henning Damkiær, næstformand

Niels Nørgaard, kasserer

Birgitte Rühmann, bestyrelsesmedlem
Bo Eggert Dahl, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant:    Tanne Hagerup

Revisor:                          Steffen Syrach-Larsen
og Revisorsuppleant:      Lasse Rud Madsen

Bilag:
Formandens beretning for 2018

Revideret regnskab 2018