Forsiden
 
 

Kontakt "Redaktionen"

Forstbotanisk Haves hjemmeside er ikke Redaktionens private hjemmeside, den er til for at oplyse om Forstbotanisk Have og Forstbotanisk Haves Venner.

Vi modtager meget gerne henvendelser fra brugerne, det være sig om dårlig smag/design, stavefejl, brudte links m.m. Men ikke mindst vil vi meget gerne have forslag til opbygning og emner, der bør være med på siden.

Lad det være sagt med det samme, der vil IKKE blive plads til noget kommercielt, det eneste der kan komme på tale i den sammenhæng er en liste med "taksigelser" og sponsorer.

Vi mangler billeder, de skal være optaget i Forstbotanisk Have, siden må gerne indholde brugernes aller bedste billeder, vi mangler specielt billeder af dyrelivet, meget gerne rigtig gode billeder af rovfuglefamilien.

Materiale, forslag, rettelser m.v. kan indsendes til:

                           Redaktionen@forstbotaniskhave.dk 

Dette link kan ikke bruges direkte af hensyn til "Spam" problemer, det skal kopieret ind i dit mail program.